Med Johannes hemtjänst får du personal med toppbetyg i bemötande och respekt!  
Hem Om oss Våra Tjänster Personal Åtaganden Kontakt Sök jobb Galleri

Sök

Vårt motto

Vi utformar vården efter dina behov och önskemål och anpassar vårt arbetssätt och våra rutiner för att ge dig största möjliga trygghet.Våra nyckelord är
Trygghet
Respekt
Gott bemötande

 

 

Våra åtaganden

 

 • Vi åtar oss att utforma vården utifrån dina behov och önskemål
  Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig och utser en egen kontaktman.

 • Vi åtar oss att med vårt arbetssätt och våra rutiner ge dig trygghet
  Vi är medvetna om att vi arbetar i ditt hem och respekterar hur du vill ha det.
  Vi meddelar dig alltid om det kommer en för dig ny medarbetare.
  Vi tar hänsyn till om du behöver byta dag eller tid för din hjälp.
  Vi kontaktar dig och gör hembesök så snart du valt oss som utförare.
  Vi ger dig också en broschyr med information om vår verksamhet samt våra telefonnummer så du enkelt kan kontakta oss.

 • Vi åtar oss att ta kontakt med dig för att ta reda på vad du tycker om våra insatser och vårt bemötande.
  Vi kontaktar dig inom ett par månader efter att hjälpen påbörjats för att få reda på om du är nöjd.
  Vi sänder årligen ut en skriftlig enkät där du kan hjälpa oss genom att säga vad du anser att vi kan förbättra oss på. 
  Kundenkäten med 2013 års frågor och resultat hittar du här  Kundenkät 2010 .

 

 

 

 

 

Elin T, 102 år, och Gun L vid Luciakaffet 2007

 

 


Johannes hemtjänst AB  Hagagatan 21  113 47  STOCKHOLM     Fax:   Org.nr: 556736-5225